Wat is een EMBtest®?

De Energetische Morfologische Bloedtest is een testmethode waarbij er door middel van een vingerprik capillair bloed wordt afgenomen. Het bloed wordt vervolgens onderzocht. Bij dit onderzoek wordt met zowel een reguliere als complementaire bril gekeken naar het ingestuurde bloed en het klinische beeld van de patiënt. 

De methode geeft een uitslag waarbij de bloedwaardes van rode en witte bloedcellen en ook trombocyten (hematologisch bloedonderzoek) worden weergegeven. Verder geeft het inzicht in optimale waardes qua vitaminen en mineralen en eventuele tekorten.

Deze testmethode als zodanig is niet wetenschappelijk onderzocht en vervangt ook niet het reguliere bloedonderzoek. Deze onderzoeksmethode heeft zijn sporen verdiend door de resultaten bij patiënten.

Wat is ‘Energetisch’?

Alle cellen in het lichaam hebben een cel-eigen energetische waarde (trilling). Deze energetische waarde worden via resonantie gemeten waarna een totaal overzicht van de fysieke en mentale gezondheid zichtbaar wordt. Het apparaat zendt een orgaan specifieke trilling uit en ontvangt deze terug van het orgaan. Het verschil tussen het gezonden en ontvangen signaal wordt omgezet waarna  te zien is hoeveel functieverlies er in een bepaalde cel is ontstaan. Bloed bevat ook energetische trillingen/waarde.

Ons lichaam geeft op trillingsniveau aan wat er nodig is om weer in balans te komen. Alles is ‘energie’, volgens Einstein en je energie zegt alles over jouw gezondheid en emotioneel welbevinden.

Energie bestaat uit frequenties. Materie staat met elkaar in verbinding op trillingsniveau. De beroemde vergelijking E=mc2 zegt vereenvoudigd, dat massa (materie) naar energie kan worden omgerekend en vice versa.

Het volgende wordt gemeten.

Bloedwaardes

 • Hematologie
 • Microscopisch bloedonderzoek (Levend Bloedanalyse)

Energetische analyse

 • Vitaminen
 • Mineralen
 • Vetzuren 
 • Hormonen
 • Neurotransmitters
 • Stressparameters
 • Meridianen
 • Energetische pathogeen belasting 
 • Darmparameters 
 • Energetische blokkades 
 • PNI waardes
 • Energetische intoleranties Suppletieadvies

Praktische informatie

 • Investering 180 euro (dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar)
 • De kosten voor de consulten worden apart berekend
 • Afname kan op de praktijk (Stationsplein 80)
 • Je ontvangt de uitgebreide uitslag van het onderzoek
 • En de persoonlijke uitleg van je uitslag
 • De uitslag is meestal binnen 3 weken bekend

Je kunt dit formulier alleen gebruiken als je JavaScript aanzet in je browser.

Neem contact op