Voorwaarden

Klacht indienen

Wat te doen als u een klacht heeft. Als u onverhoopt een klacht heeft, mag u die eerst met mij bespreken en als wij er niet uit komen kan een klacht worden ingediend bij de KAB, een (onafhankelijke) Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen.

MBOG Lid van Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde
KAB Koepel