Schrijf je marketingstrategie

Schrijf je eigen marketingstrategie. Maakt een interne analyse, een externe analyse, een strategische keuze, een communicatieplan en de briefing voor je uiting.

Hoe bepaal je als therapeut je marketingstrategie?

Met dit stappenplan (voor de startende en de gevestigde therapeut) bepaal je de strategie voor je praktijk. Het is aan te raden om ongeveer driemaandelijks een verse strategie te schrijven. Dit helpt je om helder en up-to-date te blijven. Je hoeft geen pagina’s vol te schrijven, dit kan ook staccato. Het gaat om de denkstructuur die dit stappenplan je geeft. Zo bepaal je de visie die je desgewenst aan anderen over kan brengen.


In het MBOG Magazine van maart 2018 is mijn artikel over dit onderwerp verschenen.

Download het artikel 'Marketing voor Therapeuten'

Je ontvangt het artikel en de nieuwsbrief.


Bepaal je strategie

Met een interne- en externe analyse verken je je eigen situatie en de markt. Je maakt met deze kennis de strategische keuze.

De interne analyse: ‘Wat heb ik’

De interne analyse is een marketingterm voor: ‘Wat heb ik’. In dit onderdeel beschrijf je in steekwoorden: de middelen die je tot je beschikking hebt, zoals de systemen. De netwerken waar je je in begeeft. De financiële backup die je hebt. Dan bekijk je de persoonlijke bezetting, werk je alleen, of werk je met mensen samen of heb je mensen in dienst. 

De externe analyse: ‘Wat willen mensen’

De externe analyse staat voor ‘Wat willen mensen’. Nu kijk je met je verse blik en beschrijf je de potentiële afnemer. Wie kan jouw cliënt zijn? De volgende stap is nadenken over concurrentie. Dan de markt, het stukje over de markt omschrijft in het algemeen wat de trends zijn van het moment. 

Strategische keuze

Om de mogelijke strategische keuzes te bepalen gebruik je de Ansoff-Matrix. De nul-optie is altijd: ‘Huidig beleid behouden’. De eerst optie is marktpenetratie. De tweede optie is marktontwikkeling. De derde optie is productontwikkeling. De vierde optie is diversificatie. 

Communicatieplan

Met de gekozen strategische optie ‘in de hand’, schrijf je nu je communicatieplan. 

De uiting

Een uiting is altijd AIDA opgebouwd. Attention Interest Desire Action zo ook jouw uiting.